CORA

Občanské sdružení Centrum pro ochranu a restaurování architektury, zkráceně CORA, jsme založili v polovině 90. let. Záměrem bylo získávat informace o ohrožených stavbách a ty pak podrobně zdokumentovat, současně na ně upozornit veřejnost a pokusit se je zachránit. Pokud se to nepodaří, zůstává alespoň dokumentace – plánová a fotografická (naštěstí osud všech zpracovaných staveb je dobrý nebo alespoň nadějný). Peníze získávala CORA z různých domácích i zahraničních grantů.

Členy CORA se stali architekti Daniel Špička (předseda), Mikuláš Hulec, Vít Lukas a Petr Mikolášek, historik umění Ivan Muchka (místopředseda), fotografka Ester Havlová, architektka a teoretička Irena Murray-Žantovská, stavební inženýrka Marcela Koukolová, počítačový expert Petr Lorenc, grafik Filip Tošovský a student Ivan Minář, tajemnicí byla Daniela Nárožníková a patronkou celého projektu paní Mathilda Nostitzová.

Postupně jsme zpracovali dokumentace několika ohrožených památek (např. vila režiséra Martina Friče, Ottova vila na Zbraslavi, barokní salla terrena na Smíchově ad.), takže vznikly velkoformátové malonákladové knihy, které nám krásně svázal pan Jaroslav Huml a graficky upravil Filip Tošovský. Obsahovaly podrobný popis, historii, plánovou dokumentaci před provedením stavby, po provedení a současné zaměření (na průsvitných papírech, aby bylo možno stav porovnat) a bohatou fotodokumentaci původní i současnou (Ester Havlová ad.). Reference o jednotlivých projektech přinášely např. časopisy Architekt a Domov. Později se CORA věnovala např. také dokumentaci barokních divadel. V současné době ji řídí architekti Špička a Hulec.

Jan Lukeš, 2012-2021